Czynności związane z organizacją pochówku


Kiedy odchodzi bliska osoba,  należy  zająć się sprawami związanymi z jej  pożegnaniem i   załatwieniem formalności pogrzebowych.

1.Zawiadom lekarza

Jeśli  osoba zmarła, należy jak najszybciej powiadomić o tym przychodnię rejonową.

Lekarz , który  przybędzie  stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu. Karta zgonu pozwala firmie pogrzebowej na zabranie ciała.

Zakłady pogrzebowe pracują całodobowo  w celu odebrania ciała.

2. Zgłoś zgon w urzędzie stanu cywilnego

O śmierci  osoby należy powiadomić urząd stanu cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu. Powinnaś to zrobić w ciągu 3 dni .

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub zakładzie opiekuńczym, obowiązek powiadomienia USC ciąży na tych instytucjach.

Dokumenty , które należy przedstawić w urzędzie  wraz z kartą zgonu  ;

• dowód osobisty osoby zmarłej,

• odpis aktu urodzenia (gdy zmarło dziecko),

Urząd USC   wydaje  1 bezpłatny akt zgonu. Następne odpisy aktu zgonu są niestety płatne. Rodzina potrzebuje  minimum 2 akty zgonu  ( 1 akt zgonu  zostaje w ZUS , jako załącznik do wypłaty świadczenia  pogrzebowego).

3. Ustal datę pogrzebu w kancelarii cmentarza

Kiedy posiadamy kartę zgonu i akt zgonu należy zgłosić się do kancelarii cmentarza  w celu ustalenia terminu i godziny pogrzebu.

Jeżeli rodzina posiada prawo do grobu , należy w kancelarii stawić się z dysponentem grobu.

Jeżeli dysponentem grobu jest osoba zmarła prawo do grobu przechodzi na osobę , która dokonuje jej pochowania.

Po dokonaniu formalności na cmentarzu należy udać się do wybranej parafii i zakładu pogrzebowego w celu dokończenia wszystkich formalności.