Historia Cmentarza Rzymskokatolickiego
w Pabianicach


Początki Cmentarza Rzymskokatolickiego datuje się na ok. 1824 r. wyznaczono wtedy działkę przy ul. Kilińskiego 55. 

W dniu 15 sierpnia 1826 r. ks. Leonard Urbankiewicz  proboszcz Parafii św. Mateusza  dokonał uroczystego poświęcenia miejsca grzebalnego.

W 1837 r. zakończono ogrodzenie cmentarza i postawiono dwie bramy wejściowe. Pierwszą bramę zakupił ks. Leonard Urbankiewicz, drugą ks. Edward Szulc. , który jest pochowany na tutejszym cmentarzu w kw. 20 przed kaplicą.

Bramy te zostały odremontowane przez Kurię Metropolitalną Łódzką w 2015 r.

W 1885 r. na wprost bramy tz. Głównej stanęła kaplica w stylu neogotyckim. Od wschodu wieńczy ją wieża z dzwonem. Budowniczym był prawdopodobnie Józef Hans.

W 2014 r, Kaplica została erygowana przez ówczesnego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i nadano jej patrona św. Maksymiliana Kolbego.

Dnia 24 lutego 1864 roku proboszcz ks.E Szulc zawiadomił parafię ewangelicką o odstąpienie części gruntu na rzecz cmentarza ewangelickiego dla potrzeb tej że wspólnoty, która ze względu na rozwój przemysłu włókienniczego była dość znaczna w Pabianicach.

Podczas II wojny światowej cmentarz był pod zarządem niemieckim i najstarsze kwatery zostały przebudowane. 

Na terenie cmentarza  są pochowani zasłużeni pabianiczanie jak również kapłani  i siostry zakonne pracujące na terenie miasta Pabianic.

Okres wojenny również zaznaczył się w historii cmentarza są tam groby żołnierzy polskich , którzy oddali życie w obronie ojczyzny  kw. 43.  W kw. 40 znajdują się groby żołnierzy radzieckich z 1945 r. W kw. 19 znajdują się tablice upamiętniające naszych mieszkańców zamordowanych na ludzkiej ziemi i więźniów politycznych zamordowanych w okresie stalinowskim.

Informacje zaczerpnięte z książki Pani Alicji Dopart pt.” Tryptyk Historia cmentarzy pabianickich. Stary Cmentarz Katolicki w Pabianicach 1824-2004 „ . Książkę  można nabyć w Muzeum Miasta Pabianic Stary Rynek ½ w Pabianicach.

Pochowani na cmentarzu, znani Pabianiczanie:

LP.KwateraOpis
13Narcyz Gryzel. Pabianicki robotnik, uczestnik strajków robotniczych 1905r. – 1907r., zamordowany przez moskiewskiego policmajstra w 1907r.
24Jadwiga Wajsówna. Dwukrotna medalistka olimpijska w rzucie dyskiem, pięciokrotna rekordzistka świata, trenerka i działaczka Pkol-u, zm.1990r.
35Ks. Lucjan Jaroszka. Więzień Mauthausen i Dachu, honorowy obywatel Pabianic, zm. w 1995r.
411Por. Witold Jaroszka. Pilot wojskowy. Zginął 9 września 1939r.
515Andrzej Skrzydlewski. Zapaśnik, medalista olimpiady w Montrealu, mistrz świata , Europy, Polski i Szwecji , zm. w 2006r.
618Grób Księży. KS. Infułat Stanisław Świerczek. Więzień obozu koncentracyjnego Dachau. Wieloletni proboszcz parafii Św. Mateusza i dziekan dekanatu pabianickiego, zm. w 1991r.
718Płk Henryk Świetlicki. Dowódca 6. Pułku pancernego II korpusu polskiego. Kawaler orderów Virtuti Militari, zm. w 1973r.
818Księża z Parafii św. Mateusza , ks. Stanisław Świerczek zm.24.06.,1991r.
919Bolesław Jan Biskupski , komandor porucznik, dowódca ORP ”Garland” w czasie II wojny światowej , kawaler orderu Virtuti Militari, zm. w 1979r.
1019Symboliczny grób sybiraków,
Grób więźniów politycznych zamordowanych w okresie stalinowskiego terroru,
Grób członków narodowego związku robotniczego którzy zginęli w latach 1905-1907r.
1120Grobowiec Księży Misjonarzy
1220Karol Nicze, pianista, finalista konkursu Chopinowskiego w 1970r. , zm. w 1999r.
1320Henryk Debich . Członek Szarych Szeregów. Światowej sławy dyrygent i kompozytor, założyciel orkiestry polskiego radia i telewizji w Łodzi, zm. w 2001r.
1426Grób zbiorowy sióstr córek Bożej miłości
1528 Gen.Bryg. Zygmunt Janke”Gertruda”, „Walter”. Szef sztabu okręgu łódzkiego AK , ostatni komendant okręgu śląskiego AK. Więzień UB, skazany na śmierć , zrehabilitowany w 1956r. kawaler orderu Virtuti Militari, zm. w 1990r.
1630Poległym w czasie strajku „Włókniarzy” 17 marca 1933r.
1736Tadeusz Jarmakowski. Uczestnik kampanii wrześniowej , walk w północnej Afryce i we Włoszech (Monte Cassino) , zm. w 1975r
1843Pomnik upamiętniający 255 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945r
1943Groby żołnierzy polskich poległych w obronie ojczyzny w 1939r.
2050Eugeniusz Nowak. Nestor polskiego boksu, olimpijczyk z Paryża 1924r., zm.1988r.
21KaplicaTablice upamiętniające :
Prof. Józefa Salwe bohatersko poległemu w obronie Pabianic w 1939 r.;
Polaków Deportowanych w głąb III Rzeszy do niewolniczej pracy;
Poległym Żołnierzom AK;
Ks. Jana Frąckiewicza byłemu żołnierzowi AK zamordowanemu na Syberii;
Wawrzyniecowi Zielenieckiemu Powstańcowi Styczniowemu z 1863 r.